Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lustrum
časové období pěti po sobě následujících let. Používá se někdy při podrobnějším rozboru režimu met. prvků. Statist. charakteristiky vypočítané z údajů pětiletí se nazývají lustrované hodnoty.
angl: lustrum  0000
podpořila:
spolupracují: