Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

lustrum
časové období pěti po sobě následujících let. Používá se někdy při podrobnějším rozboru režimu met. prvků. Statist. charakteristiky vypočítané z údajů pětiletí se nazývají lustrované hodnoty.
angl: lustrum  0000
podpořila:
spolupracují: