Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

loď základní
v met. praxi zkrácené označení vybrané lodní meteorologické stanice.
  0000
podpořila:
spolupracují: