Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

loď pohybující se
v met. praxi zkrácené označení pro meteorologickou stanici na pohybující se lodi.
angl: mobile ship  0000
podpořila:
spolupracují: