Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

loď majáková
v met. praxi zkrácené označení pro meteorologickou stanici na majákové lodi (plavidle).
angl: lightship station  0000
podpořila:
spolupracují: