Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

loď fixní
zkrácené označení pro meteorologickou stanici na „fixní" lodi.
angl: fixed ship  0000
podpořila:
spolupracují: