Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ljuka
místní název pro fén v sz. Chorvatsku.
angl: ljuka  0000
podpořila:
spolupracují: