Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

látky organické těkavé
viz VOC.
angl: volatile organic compounds slov: prchavé organické látky  2014
podpořila:
spolupracují: