Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kyanometrie
viz cyanometrie.
slov: kyanometria  0000
podpořila:
spolupracují: