Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kvadrant zeměkoule
čtvrtina povrchu Země vymezená rovníkem a poledníky 0 a 180°. Pro met. účely se označuje lichými kódovými čísly 1 až 7. Území Evropy spadá do kvadrantu 7 (0 – 180° W sev. polokoule) a kvadrantu 1 (180 – 0° E sev. polokoule). K. z. se používá k vyhledávání polohy lodí podávajících met. informace.
angl: quadrant of Earth  0000
podpořila:
spolupracují: