Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka tání
křivka na fázovém diagramu, která představuje rozhraní mezi pevnou a kapalnou fází sledované látky (v met. mezi ledem a kapalnou vodou). Vychází z trojného bodu a určuje podmínky, za nichž je pevná a kapalná fáze v termodynamické rovnováze.
angl: melting phase boundary něm: Schmelzkurve f slov: krivka topenia  2017
podpořila:
spolupracují: