Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka komfortu
křivka určující na diagramu komfortu mezní podmínky, v nichž má člověk pocit tělesné pohody.
angl: comfort curve  0000
podpořila:
spolupracují: