Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

A-skop
syn. indikátor typu A.
  0000
podpořila:
spolupracují: