Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kritérium konvekční oblačnosti
viz kritérium nebezpečí bouřek komplexní.
angl: convective cloudiness criterion  0000
podpořila:
spolupracují: