Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

korelace radiolokační odrazivosti s intenzitou deště
viz vztah Z – I.
angl: radar reflectivity-rainfall rate correlation  0000
podpořila:
spolupracují: