Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

korelace radiolokační odrazivosti s intenzitou deště
viz vztah Z – I.
angl: radar reflectivity-rainfall rate correlation  0000
podpořila:
spolupracují: