Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce šikmá
zvláštní druh konvekce, k níž dochází při výstupu vzduchu v šikmém směru v prostředí symetrické nstability.
angl: slantwise convection; slov: šikmá konvekcia  2014
podpořila:
spolupracují: