Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce dynamická
zastaralé a nevhodné označení pro vynucené vertikální pohyby vzduchutlakových útvarech synoptického měřítka. Tyto pohyby ovšem nespadají pod konvekci v meteorologickém smyslu.
angl: dynamic convection; slov: dynamická konvekcia; něm: dynamische Konvektion f; rus: динамическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: