Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce dynamická
podle některých starších autorů označení vert. cirkulace vzduchu v oblasti tlakových útvarů synoptického měřítka. Jde především o výstupné pohyby v oblastech nízkého tlaku a sestupné pohyby v oblastech vysokého tlaku vzduchu, které však dosahují pouze řádové rychlostí 10–2 m.s–1. Nejedná se tedy o konvekci v obvyklém slova smyslu a v současné době se tento termín prakticky nepoužívá.
angl: dynamic convection slov: dynamická konvekcia něm: dynamische Konvektion f rus: динамическая конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: