Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinentalita podnebí dynamická
viz kontinentalita podnebí.
angl: dynamic continentality of climate  0000
podpořila:
spolupracují: