Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kontinentalita podnebí barická
viz kontinentalita podnebí.
angl: baric continentality of climate  0000
podpořila:
spolupracují: