Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinentalita podnebí barická
viz kontinentalita podnebí.
angl: baric continentality of climate  0000
podpořila:
spolupracují: