Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinentalita klimatická
syn. kontinentalita podnebí.
  0000
podpořila:
spolupracují: