Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta Stefanova–Boltzmannova
angl: Stefan and Boltzmann constant slov: Stefanova–Boltzmannova konštanta něm: Stefan-Boltzmann-Konstante f  2016
podpořila:
spolupracují: