Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konfigurace izobarická
zřídka používané označení pro barický reliéf.
angl: isobaric configuration  0000
podpořila:
spolupracují: