Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konfigurace izobarická
zřídka používané označení pro barický reliéf.
angl: isobaric configuration  0000
podpořila:
spolupracují: