Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koncentrace cizorodé látky v ovzduší
hmotnost cizorodé látky v jednotce objemu vzduchu, vyjádřená zprav. v μg.m–3 n. v mg.m-3. Uvádí se pro plynné látky, jakož i pro kap. a tuhé látky rozptýlené v atmosféře. V hygieně ovzduší se sleduje koncentrace škodlivin v atmosféře. V. t. imise, izokona.
angl: concentration of heterogeneous matter (pollutant) in the atmosphere  0000
podpořila:
spolupracují: