Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient oběhu vody
poměr celk. množství atm. srážek spadlých na urč. části pevniny k množství „vnějších" srážek, tj. srážek vzniklých kondenzací vod. páry přenesené nad toto území zvnějšku, především z moře. V. t. oběh vody na Zemi.
angl: water circulation coefficient  0000
podpořila:
spolupracují: