Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie vzduchových hmot
jednodušší varianta dynamické klimatologie. Podnebí je charakterizováno četnostmi výskytu vzduchových hmot různých typů jako nositelů různých režimů počasí. K. v. h. vychází z klasifikace vzduchových hmot.
angl: air masses climatology  0000
podpořila:
spolupracují: