Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima vegetační
slov: vegetačná klíma; něm: Phytoklima n  1993-b1
podpořila:
spolupracují: