Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí Thornthwaiteova
efektivní klasifikace klimatu, navržená C. W. Thornthwaitem(1948) pro biologické a zeměd. aplikace. Na základě Thornthwaiteova indexu humidity vymezuje následující klimatické typy:
angl: Thornthwaite's classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: