Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí Penckova
viz klasifikace podnebí geomorfologická.
angl: Penck's classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: