Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí konvenční
syn. klasifikace podnebí efektivní.
angl: convectional classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: