Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí genetická
třídění podnebí podle podmínek jeho utváření, zejména podle všeobecné cirkulace atmosféry.Typickou genetickou klasifikací podnebí je Flohnova klasifikace podnebí,založená na geograf. rozložení cirkulačních systémů. Mezi genetickou klasifikaci podnebí řadíme i Alisovovu klasifikaci podnebí, vycházející z výskytu převládajících vzduchových hmot, který je též důsledkem cirkulačních poměrů. Nevýhodou těchto klasifikací je jejich velká globálnost a schematičnost, které neumožňují detailnější třídění podnebí v menších oblastech. Viz téžklasifikace podnebí efektivní.
angl: genetic classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: