Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí Bergova
L. S. Berg roztřídil podnebí pevnin podle přírodních krajinných celků (zón) Země, vycházeje ze skutečnosti, že podnebí je jednou z určujících složek geograf. krajiny. Hranice klimatických oblastí podle Berga nejsou určeny čís. hodnotami met. prvků, nýbrž nejtypičtějšími znaky krajiny, jako jsou hranice rostlinných formací, půdních druhů atd. Z hledisek výškové pásmovitosti podnebí rozlišuje Berg podnebí nížin a hor (náhorních rovin). Pro nížiny vyčlenil 11 typů podnebí, a to podnebí tundry, tajgy (lesů mírných šířek s chladnou zimou), listnatých lesů mírných šířek (lesů mírných šířek s teplou zimou), monzunové mírných šířek, stepní, podnebí středomořské, vlhkých subtropických lesů, mimotropických pouští v nitrech pevnin (se stud. zimami), tropických pouští (s teplými zimami), podnebí savanové (tropické lesostepí) a vlhkých tropických pralesů. Některé klimatické typy Bergovy se shodují s typy Köppenovy klasifikace podnebí. Vzhledem k velkým rozměrům klimatické oblastí se jejich čís. charakteristiky pohybují v širokých intervalech. Bergrova klasifikace podnebípatří k efektivním klasifikacím podnebí.
angl: Berg's classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: