Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí
klasifikace klimatologická stanovení klimatických typů a vymezování klimatických oblastí buď na celé Zemi, nebo v jejích částech. Různí autoři sestavili podle rozdílných znaků a hledisek, např. klimatologických indexů, značný počet klasifikací podnebí, které lze v podstatě rozdělit do dvou skupin: a) efektivní neboli konvenční klasifikace podnebí,vycházející z projevů určitých klimatických poměrů (charakteristický veget. kryt, odtokové poměry), které jsou popisovány pomocí konvenčně zvolených kritérií; b) genetické klasifikace podnebí, vypracované podle rozhodujících podmínek utváření podnebí. Hranice mezi oběma klasifikačními hledisky nebývají vždy ostré, protože někteří autoři při klasifikaci podnebí přihlíželi jak k charakteristickým rysům podnebí, tak k jejich příčinám. Viz též kategorizace podnebí.
angl: classification of climate  0000
podpořila:
spolupracují: