Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace klimatu konvenční
slov: konvenčná klasifikácia klímy; něm: konventionelle Klimaklassifikation f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: