Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klasifikace klimatu konvenční
slov: konvenčná klasifikácia klímy něm: konventionelle Klimaklassifikation f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: