Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace klimatologická
syn. klasifikace podnebí.
angl: climatological classification  0000
podpořila:
spolupracují: