Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

katastrofa hydrometeorologická
výrazně negativní účinek působení některého z hydrometeorologických ohrožení na lidskou společnost, projevující se ztrátami na životech, zraněními nebo jinými zdravotními následky, rozsáhlými škodami na majetku nebo poškozením přírodních zdrojů. Podle druhu působícího ohrožení rozlišujeme povětrnostní, klimatické a hydrologické katastrofy.
angl: hydrometeorological disaster; slov: hydrometeorologická katastrofa  2016
podpořila:
spolupracují: