Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kapka vodní přechlazená
angl: supercooled water droplet  0000
podpořila:
spolupracují: