Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jednotky družicové sondovací (SU)
měřicí jednotky na met. družici, umožňující vhodnou volbou spektr. kanálů (vhodných vlnových délek) provádět sondáž teplotních, popř. vlhk. i dalších met. profilů s výškou. Počátkem 90. let se obvykle dělí do tří skupin: a) zákl. sondovací jednotky (HIRS), měřící ve větším počtu spektr. kanálů (ca 20) v infračervené oblasti; b) mikrovlnné sondovací jednotky (MSU), měřící v několika kanálech mikrovlnnými radiometrya umožňující upřesňovat tepl. profily do výšky cca 20 km při bezoblačné atmosféře; c) stratosférické sondovací jednotky (SSU), měřící radiometry v několika blízkých kanálech a dovolující získávat tepl. profily z výšek mezi cca 25 až 50 km. V. t. profil teploty vzduchu vertikální z družic, kanál spektrální.
angl: satellite sounding units  0000
podpořila:
spolupracují: