Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jednotka družicové meteorologické informace prostorová
řídce používaný název pro velikost obrazového prvku.
angl: pixel  0000
podpořila:
spolupracují: