Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jádro anticyklony
oblast v blízkosti středu anticyklony.
angl: high pressure centre  0000
podpořila:
spolupracují: