Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádro anticyklony
oblast v blízkosti středu anticyklony.
angl: high pressure centre  0000
podpořila:
spolupracují: