Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čtvrtohory mladší
syn. holocén.
angl: Holocene; slov: mladšie štvrtohory  2018
podpořila:
spolupracují: