Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čtvrtohory mladší
syn. holocén.
angl: Holocene slov: mladšie štvrtohory  2018
podpořila:
spolupracují: