Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra krystalizační
jádra ledová částice v atmosféře, které mají vhodné fyz. vlastnosti k tomu, aby napomáhaly vzniku zárodků tuhé fáze (ledu) v přechlazené vodě. Existence dostatečného množství led. částic v oblacích je v mírných a vysokých zeměp. šířkách zprav. podmínkou pro vznik významnějších padajících srážek, a proto mají j. k. podstatný význam pro srážkotvorné procesy. Bez přítomnosti j. k. by bylo možno většinu vod. kapiček v oblacích přechladit až na teploty asi –42 °C, aniž by došlo k jejich zmrznuti. Účinnými j. k. mohou zřejmě být i tuhé zbytky některých kondenzačních jader přítomné uvnitř kapiček. Na umělé infikaci oblaků pomocí j. k. jsou založeny metody ovlivňování oblaků směřující k umělému vyvolávání srážek n. zábraně vzniku krupobití. V. t. ochrana před krupobitím, teorie vzniku srážek Bergeronova a Findeisenova
angl: freezing nuclei  0000
podpořila:
spolupracují: