Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

druhohory
syn. mezozoikum.
angl: Mesozoic; slov: druhohory; něm: Mesozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: