Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

druhohory
syn. mezozoikum.
angl: Mesozoic něm: Mesozoikum n slov: druhohory  2018
podpořila:
spolupracují: