Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

druhohory
syn. mezozoikum.
angl: Mesozoic slov: druhohory něm: Mesozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: