Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra kondenzační meteorologická
kondenzační jádraúčinná při reálných podmínkách v atmosféře Země, tj. při přesyceních nepřevyšujících příliš poměrnou vlhkost 100 %. Jejich poloměr je zprav. větší než 10–7 m. Nepatří k nim jádra, která působí jako centra kondenzace vodní páry pouze při velmi silných přesyceních, např. v Aitkenově počítači jader.
angl: meteorological condensation nuclei  0000
podpořila:
spolupracují: