Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prahory
syn. archaikum.
angl: Archean; slov: prahory  2018
podpořila:
spolupracují: