Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prahory
syn. archaikum.
angl: Archean slov: prahory  2018
podpořila:
spolupracují: