Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice teplotní termodynamická
angl: thermodynamic temperature scalee; slov: termodynamická teplotná stupnica  2018
podpořila:
spolupracují: