Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

smog světelný
hovorové označení pro světelné znečištění.
slov: svetelný smog  2018
podpořila:
spolupracují: