Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dron meteorologický
dron využívaný pro met. měření a pozorování. Viz též stanice meteorologická letadlová.
angl: meteorological dron; slov: meteorologický dron; něm: Meteodrohne f  2018
podpořila:
spolupracují: