Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dron meteorologický
dron využívaný pro met. měření a pozorování. Viz též stanice meteorologická letadlová.
angl: meteorological dron něm: meteorologische Drohne f slov: meteorologický dron  2018
podpořila:
spolupracují: