Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dron meteorologický
dron využívaný pro met. měření a pozorování. Viz též stanice meteorologická letadlová.
angl: meteorological dron slov: meteorologický dron něm: Meteodrohne f  2018
podpořila:
spolupracují: