Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém izolovaný
systém, mezi nímž a okolím neprobíhá žádná výměna energie.
angl: isolated system slov: izolovaný systém  2018
podpořila:
spolupracují: