Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém izolovaný
systém, mezi nímž a okolím neprobíhá žádná výměna energie.
angl: isolated system; slov: izolovaný systém  2018
podpořila:
spolupracují: