Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Freon
původně obchodní značka firmy DuPont pro skupinu chlorfluorovaných uhlovodíků, které byly používány zejména v chladírenství. Obsahují minimálně dva halogeny, z nichž jedním musí být chlor. V dnešní době je název často používán obecněji pro všechny chlorované uhlovodíky, které mají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu.
angl: Freon slov: Freón něm: Freon m  2018
podpořila:
spolupracují: