Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mezoměřítko
angl: mesoscale slov: mezomierka  2018
podpořila:
spolupracují: