Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezoměřítko
angl: mesoscale; slov: mezomierka  2018
podpořila:
spolupracují: