Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

makroměřítko
angl: macroscale něm: makroskopische Skala f slov: makromierka  2018
podpořila:
spolupracují: