Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

makroměřítko
angl: macroscale; slov: makromierka; něm: makroskopische Skala f, Makroskala f  2018
podpořila:
spolupracují: